ბორჯღალი

მსოფლიო

სამხრეთი

ევროპა

შინაური

შვიდკაცა

ლიგა

Qaflan@HoTMaiL.com     *     1280 x 1024     *     [Ka] Unicode     *     Ka2Ge გარდამქმნელი