13 კაცა [რაგბი ლიგა]     @

18-07

აზიზებს აპამპულავებენ

ორიჯინ სხვა ყაიდის რაგბის - 13კაცა ლიგის - მწვერვალი - ავსტრალიის "ეროვნული ლიგის" (ნრლ) "ორიჯინი" - ბოლო 11 წელში მეათედ (!) დაიპყრო ღვინისფრად შემოსილმა ქვინზლენდმა

<<<    2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   >>>