ბორჯღალი

მსოფლიო

სამხრეთი

ევროპა

შინაური

შვიდკაცა

ლიგა

Qaflan@hotmail.com * FireFox 3.5 * 1280x1024 * [Ka] Unicode * Ka2Ge     >> 2-12 2009